شماره‌های پیشین نشریه

 

 به آگاهی می رساند نشریۀ «روان شناسی ارزش های اسلامی»با مجوز

 رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (در شرف اخذ مجوز علمی – پژوهشی)

در گروه نشریات دانشگاه پیام  نور با محورهای مطالعاتی ذیل به زودی منتشر می گردد:

 1-    تسریع فرایند درونی سازی ارزش های اسلامی

 2-    پشتیبانی و کسترش پژوهش های مرتبط با ارزش های اسلامی

 3-    جنبه های شناختی و هیجانی شکل گیری ارزش ها

 4-    بررسی تطبیقی ارزش های اسلامی با دیگر ادیان

 5-    پژوهش در حیطۀ رفتارهای ارزش مدار

 6-    آماده سازی، تدوین و نشر آزمون های لازم برای سنجش رفتارهای ارزش محور

 7-    تبیین مبانی شکل گیری باورها و ارزشهای اسلامی

 8-    مطالعۀ تحول ارزش های اسلامی

 9-    مبانی معرفت شناسی ارزشهای اسلامی

 10-   سنجش و اندازه گیری ارزش های اسلامی

  دستورالعمل تدوین مقاله مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه پیام نور

      ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله انجام می‌شود.

 شرایط پذیرش مقاله:

 1-      مقاله‌های ارسالی باید در زمینه­ی تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

 2-      مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

 3-      علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه­ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

 4-      زبان رسمی نشریه فارسی است (با این حال مقاله‌های به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود).

 5-       مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

 6-      نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

 7-      مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

 8-      مقاله‌های علمی- مروری از نویسندگان مجرب در زمینه­های تخصصی در صورتی پذیرش می‌شود که به منابع معتنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.

 9-      اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی